Header Ads

ads header

Dầu thủy lực Castrol Hyspin AWH-M15, 32, 46, 68

Castrol Hyspin AWH-M

Dầu thủy lực gốc khoáng có chỉ số độ nhớt cao

Loại dầu này chứa phụ gia chống mài mòn gốc kẽm rất hiệu quả, đã được thử nghiệm bằng phương pháp 4 bi, thử nghiệm bánh răng FZG, khả năng tách nước tuyệt hảo đã được thử nghiệm theo ASTM 1401.

Dầu thủy lực Castrol Hyspin AWH-M còn có thể sử dụng trong một vài loại hộp số và tuốc-bô tăng áp.
Castrol Hyspin AWH-M đạt yêu cầu của tiêu chuẩn DIN 51524 P.2 và Dennision HF-1. Chúng cũng đạt yêu cầu thử nghiệm bơm Sperry Vicker 35VQ25.

Độ nhớt: ISO VG 15, 32, 46, 68, 100DẦU NHỚT CHẤT LƯỢNG CAO
Hyspin AWH-MPhương pháp thửĐơn vị15324668100
CASTM 1298Kg/l0,870,8750,8750,880,88
Điểm chớp cháy cốc kínASTM D93C160190190190190
CASTM D445cSt15,032,046,068,0100,0
CASTM D445cSt3,86,38,110,913,0
Chỉ số độ nhớtASTM D2270-150150150150130
Điểm rót chảyASTM D97C-48-39-36-36-33
Trị số trung hòaASTM D664mgKOH/g
Tính chống rỉIP 135B-Không gỉ
C)IP 334Cấp tải đạt<11<12<12<12
Được tạo bởi Blogger.